תמ"א 38

עסקה לפי הוראות תוכנית מתאר ארצית 38 [תמ"א 38] זוכה לתמריצים הקבועים בהוראת התוכנית שמטרתה – לחזק מבנים מפני רעידות אדמה.
במסגרת תמ"א 38 ניתן לבצע את הפרויקט בשני מתווים:
פרויקט חיזוק – קבלת זכויות לבניית דירות נוספות מעל הבניין הקיים בתמורה לחיזוק המבנה הקיים והרחבת הדירות הקיימות.
פרויקט הריסה ובניה – הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש במקומו תוך מתן זכויות בניה לבניית דירות נוספות מעבר לדירות הקיימות.
בהתאם לחוק עסקה במסגרת תמ"א 38 יכול שתהא פטורה ממס שבח ומהיטל השבחה ובלבד שיתמלאו התנאים הקבועים בחוק.
קיימת חשיבות רבה לתכנון העסקה החל מהשלבים הראשונים ועד לסיומה המוצלח.

לכל תחומי ההתמחות