פינוי בינוי

פינוי בינוי הינה תוכנית המאפשרת למשרד הבינוי והשיכון לשנות "סטטוס" של שטח בנוי. שינוי ה- "סטטוס" מתבצע באמצעות "צו הכרזה" אשר מכריז על השטח כמיועד ל- פינוי ובינוי.
מטרת ההכרזה הינה חידוש הערים בישראל (התחדשות עירונית) ויצירת צפיפות רבה יותר בשטחים עירוניים ישנים הבנויים בדלילות. משמעות ההכרזה הינה שבעלים הדירות במתחם המוכרז זכאים להטבות ותמריצים שונים לצורך קידום ההתחדשות העירונית.
יש להבדיל בין תוכנית פינוי בינוי במתבצעת במתחמים גדולים לבין תוכנית הריסה ובניה במסגרת תמ"א 38.
משך הזמן לסיום פרויקטים המתבצעים במסגרת פינוי בינוי (בניגוד לפרויקטים לפי תמ"א 38/2) ארוך יותר ויש צורך לנהל פרויקט מסוג זה באופן נכון כבר מראשית הדרך ועד לסיומו המוצלח.

לכל תחומי ההתמחות