Admin

/Admin

About Admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far Admin has created 55 blog entries.

חלוקת רכוש – שוויון מהותי ושוויון פורמאלי

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי – קבע כי בסכסוך שבין בני זוג, דירה הרשומה על שם שניהם בחלקים שווים תחולק כלהלן: האישה תקבל 65% מהדירה והאיש 35%. לכאורה מדובר בחוסר שוויון "שזועק לשמיים". מכיוון שאין מדובר במקרה ספציפי אלא במגמה במשפט הישראלי (ומכיוון שאני ייצגתי את האישה) אני מתכוון בשורות הבאות להסביר בקצרה

2017-04-18T10:04:54+03:00

זכויות האישה בדירת המגורים לאחר גירושין

לאחר דיונים משפטיים של 16 שנים, הכריע בג"צ: לאשה מגיע חצי מן הדירה. בג"צ ביטל פסק דין של בית הדין האזורי בת"א ושל בית הדין הרבני הגדול, לאור כך שלא הוחלו בהם ההלכות בנושא חזקת השיתוף. בניגוד למנהגו של בג"צ שלא להתערב בהחלטות בית הדין הרבני, הרי שראה לסטות ולהתערב, מקום שבו בית הדין הרבני

2017-04-18T10:03:19+03:00

הסכם ממון

הסכם ממון נועד להסדיר את כל הקשור בהיבטים הממוניים/הרכושיים של הצדדים, למקרה של פקיעת הנישואין (גירושין, פטירה), ובאופן עקרוני הסכם ממון צופה פני עתיד ונועד למנוע מחלוקות עתידיות בכל הקשור למערכת היחסים הרכושית בין בני הזוג, וכאשר הסכם ממון נערך לקראת ה גירושין, מטרתו לבטא את ההסדר הרכושי אליו מגיעים הצדדים עם "הפרדת החבילה". ניתן

2017-04-18T09:59:57+03:00

דירת מגורים

באופן רגיל, דירת המגורים נרכשת ע"י שני בני הזוג, בסמוך או לאחר נישואיהם, ממומנת ממקורות כספיים של שני בני הזוג (לרבות: חסכונות, עזרה מהמשפחות, משכנתא), ונרשמת בלשכת רישום המקרקעין ע"ש שניהם. במקרים כאלו אין מחלוקת לגבי שיתוף שני בני הזוג בדירה. הבעיה הינה לגבי דירת מגורים שנרכשה ע"י אחד מבני הזוג טרם הנישואין ונרשמה

2017-04-18T09:59:16+03:00

הוראת צוואה המזכה אדם אחר לבחור למי להוריש

על פי חוק הירושה , (סעיף 28) הצוואה הינה מעשה אישי ונעשית ע"י המצווה עצמו. כתוצאה מכך, הוראת צוואה התלויה באדם אחר (שאינו המצווה) – בטלה. היינו; המוריש בעצמו צריך לקבוע בצוואתו מי יהיו הזוכים בעזבונו, ומה החלק היחסי בו יזכה כל אחד מהם ואינו יכול להטיל על אדם אחר לקבוע זאת. לכלל זה

2017-04-18T09:28:53+03:00

שימוש בעיקרון "העפרון הכחול" בדיני צוואה

לא בכל מקרה בו יתברר כי נתגלו פגמים ב צוואה יורה ביהמ"ש בהכרח על ביטולה. כידוע, הכלל המנחה הוא כי: "מצווה לקיים דברי המת". על כן, ככלל בית המשפט יטה לכבד את רצונו של המנוח ויימנע מביטול/שינוי של צוואתו. ואולם, במקרים מסוימים מתגלים פגמים בצוואה אשר עלולים להביא לתוצאה הקשה של ביטול הצוואה (כגון במקרה

2017-04-18T09:26:54+03:00

סוגים ואפשרויות של צוואה

ישנם מספר סוגים של צוואות המפורטים בחוק הירושה. צוואה בכתב יד- בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לערוך צוואה מחייבת שתהיה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה. סוג זה של צוואה הוסדר במסגרת סעיף 19 לחוק הירושה :" צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תשא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. " שלושת המרכיבים: צוואה כתובה

2017-04-18T09:26:06+03:00

ביטול צוואה עקב טעות

סעיף 30 (ב) לחוק הירושה קובע כדלקמן: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות- אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי אפשר לעשות כן-בטלה הוראת הצוואה" היינו, ישנה אפשרות לבטל צוואה או לשנותה במידה וברור שהמצווה ערך אותה מתוך טעות. גם הוראת

2017-04-18T09:25:02+03:00

ביטול סעיפי צוואה

ישנן מספר דרכים לתקוף צוואה , ואחת מהם הינה על פי סעיף 30 (א) לחוק הירושה הקובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". קיימת חזקה של השפעה בלתי הוגנת כאשר קיימת תלות של המצווה בזולתו שהיא מקיפה ויסודית עד כדי כך שנשלל רצונו החופשי והבלתי

2017-04-18T09:24:04+03:00