תכנון ובניה

הליכי הרישוי הפרוצדוראליים והמהותיים מול הרשויות השונות קובעים באופן ישיר את אופי הפרויקט וגודלו ומשפיעים באופן ישיר על שיעור הרווח בסיום העסקה.
כמו כן משך הזמן של הליכי הרישוי ושיעור היטל ההשבחה מהווים גורם משמעותי בכדאיות העסקה.
משרדנו מתמחה בניהול ההליכים מול רשויות התכנון והרישוי וכן ניהול הליכי ערעור על החלטות הרשויות, במסגרת וועדות הערר השונות.

לכל תחומי ההתמחות