בר אילן 12-14, בת ים

במרכז בת ים נבנה פרויקט "בר אילן 12-14"
במסגרתו נבנו 28 דירות חדשות
המתווספות ל -24 דירות קיימות.

לכל הפרויקטים