בר אילן-ריינס, בני ברק

פרויקט "הריסה ובניה"

סטטוס:   בבניה

הפרויקט כולל הריסת הבניינים הקיימים ובניית בניינים חדשים במקומם.

8 דירות קיימות.

30 דירות חדשות שייבנו.

בואו לגדול כאן…

לכל הפרויקטים