בן פתחיה 10, בני ברק

ייצוג יזם בפרויקט "הריסה ובניה"

סטטוס:   סיום בניה

הפרויקט כולל בניית בניין חדש.

12 דירות חדשות שייבנו.

לכל הפרויקטים