ערב עיון 22.01.2018

ערב עיון 29.04.2018

ערב עיון 12.06.2018

סוגיות במיסוי מקרקעין
לצפיה בתכנים
לצפיה בתכנים
לצפיה בתכנים