ליטיגציה

במשרד ישנה מחלקה העוסקת בליטיגציה (בעברית "התדיינות") – שהינה "אומנות" ההופעה בביהמ"ש. לבית המשפט ישנם חוקים ונהלים פרוצדוראליים מורכבים הדורשים התמקצעות מיוחדת. במחלקה עורכי דין המופיעים בבית המשפט עשרות שנים, במגוון תחומים הן בתחום המשפט האזרחי והן בתחום המשפט המסחרי.

לכל תחומי ההתמחות